Bli medlem och stötta föreningens ideella verksamhet

Vänskap

Skintebo Gille är en ideell förening som har till uppgift att verka för nytta, nöje och gemensam trevnad för invånarna i Skintebo. Det är tack vare föreningens medlemmar och engagemang som föreningens ideella verksamhet kan fortsätta. Alla är välkomna, ung som gammal.

Medlem blir du genom att betala in 200 kr till plusgiro 425 740-8 och ange e-mailadress samt att betalningen avser medlemsavgift för Skintebo Gille.