Kontakt

Ordförande
Roy Olsson
Gullyckevägen 4
427 36 Billdal
031-91 26 67, 0736-58 84 44
Sekreterare
Margareta Eriksson
Gullyckevägen 4
427 36 Billdal
031-91 26 67, 0708-35 33 78
Kassör
Birgitte Olsson
0706-30 50 11
Intendent
Viola Hill
Ängslyckan 32
427 34 Billdal
031-91 17 82, 0705-75 22 34
Ledamot
Margareta Gustafsson
0728-88 85 85
Ledamot
Agneta Lindqvist
0739-47 56 89
Ledamot
Ann-Marie Nord
0708-94 14 74
Ledamot
Patrik Green
0793-00 11 72
Ledamot
Magnus Greko
0705-58 45 91
Suppleant
Cecilia Ernby
031-132112, 0728-88 85 85