Aktiviteter 2021

Under hösten kom vi äntligen igång med föreningens evenemang igen på Gillet. Kräftskiva, årsmöte, musikfestival, vinprovning och föredrag om Säröbanan har genomförts och varit väldigt uppskattade.

Nästa aktivitet:
Julglögg 25 december kl 13:00-15:00

Våra cirklar canasta, akvarell och ukulele pågår löpande under hösten.

Har du förslag på ytterligare evenemang eller cirklar? Kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

Minifestival Skintebo Gille, hösten 2021