Bli medlem

Föreningen tar gärna emot nya medlemmar. Alla är välkomna, ung som gammal. Betala in 200 kr till plusgiro 425 740-8 och ange att betalningen avser medlemsavgift för Skintebo Gille.

Frågor? Kontakta gärna någon av oss i styrelsen.