Bli medlem

Föreningen tar gärna emot nya medlemmar. Alla är välkomna, ung som gammal. Medlem blir du genom att betala in 200 kr till plusgiro 425 740-8 och ange att betalningen avser medlemsavgift för Skintebo Gille. Kom ihåg att ange din e-mailadress.

Du är också varmt välkommen att ringa någon av oss i styrelsen.