Boka Skintebo Gille

Du som är medlem i Skintebo Gille har möjlighet att boka lokalen för fest, kalas eller andra evenemang.

 1. För att få låna huset måste du vara medlem i Skintebo Gille och du behöver känna till föreningens verksamhetsregler.
 2. Se efter i kalendern om den dag du tänkt dig är ledig.
 3. När du vill boka mailar du till brittmarga@gmail.com och lämnar ditt telefonnummer och så ringer Margareta upp.
 4. Efter någon dag kan du kontrollera att din bokning har noterats i kalendern
 5. När det är börjar närma sig det datum då du ska låna huset,  ringer du 031-91 26 67 och gör upp om när du kan hämta nyckeln. Normalt gäller att du har tillgång till huset från klockan 12.00  den dag då du vill ha din fest, till nästa dag klockan 12.00, då du lämnar tillbaka nyckeln.

Verksamhetsregler 2023

Föreningens verksamhetsregler antogs av styrelsen 8 februari 2023 och finns att läsa här:
verksamhetsregler.pdf

Avgifter 2022

Gillet tar ut en avgift som ska täcka kostnaderna för vatten, elektricitet och normalt slitage. Om något går sönder eller blir förstört och du inte själv kan åtgärda detta får du säga till när du lämnar tillbaka nyckeln. Men du ska vårda huset och dess inventarier som om de vore dina egna.

Avgift ordinarie bokning: 600 kr*
Avgift barnkalas: 300 kr*


*Avgifter för lån av gillet bestäms vid årsmötet.

Checklista vid lån av Skintebo Gille

 • Tillträde till lokalen sker normalt klockan 12 då festen ska gå av stapeln. Du disponerar lokalen till klockan 12 dagen därpå. För barnkalas disponeras lokalen under en kortare tid
 • Lokalen ska städas till det skick du själv önskar finna den
 • Dammsugning av samtliga golvytor ska göras
 • Tallrikar bör sköljas innan de stoppas i diskmaskinen
 • Diskmaskinens filter kan behöva rengöras annars blir disken inte ren
 • Golvet torkas med lätt fuktad trasa om där är fläckar
 • Ugnen ska lämnas rengjord
 • Plåtarna ska vara diskade
 • Kylskåpet  ska tömmas och rengöras
 • Handdukar som används ska gärna lämnas tillbaka tvättade
 • Likaså ska dukarna återlämnas tvättade och i samma antal
 • Kök och förråd ska tömmas på lådor och kartonger som du haft med dig
 • Om du använt utomhusgrillen ska du rengöra den efter dig
 • Du måste ta med dig dina sopor! Anser du att ditt medlemskap i Skintebo Bryggor ger dig rätt att slänga soporna containrarna vid bryggorna måste du se till att inget hamnar utanför som måsarna kan sprida omkring
 • Rökning är inte tillåten inomhus
 • Småbarnsföräldrarna uppskattar att det inte ligger cigarrettfimpar eller tobakspåsar på marken
 • Marschaller får ej ställas direkt på trä. Det blir fula märken och är brandfarligt
 • Inga levande ljus i fönstren
 • Brandsläckaren ska endast användas vid brand
 • Det ska vara tyst omkring huset senast vid midnatt
 • Eventuella fyrverkerier  får ej avlossas efter midnatt och helst inte alls
 • När du använt lokalen ska du stänga alla fönster och släcka alla lampor. Notera utomhuslampan på baksidan – kontakt på insidan
 • Har du satt upp värmen på vintern ska den skruvas ner till 18 grader igen