Kontakt

Ordförande
Roy Olsson
Gullyckevägen 4
427 36 Billdal
031-91 26 67, 0736-58 84 44
Sekreterare
Margareta Eriksson
Gullyckevägen 4
427 36 Billdal
031-91 26 67, 0708-35 33 78
Kassör
Anna Rafanan
0723-51 11 77
Intendent
Viola Hill
Ängslyckan 32
427 34 Billdal
031-91 17 82, 0705-75 22 34
Ledamot
Margareta Gustafsson
031-91 03 79
Ledamot
Mats Lagerqvist
0768-30 52 08
Ledamot
Ann-Marie Nord
0708-94 14 74
Ledamot
Cecilia Ernby
031-13 21 12, 0728-88 85 85
Ledamot
Magnus Greko
0705-58 45 91