Om Skintebo Gille

Skintebo Gille är en ideell förening som har till uppgift att verka för nytta, nöje och gemensam trevnad för invånarna i Skintebo. För att låna huset behöver du vara medlem i föreningen.

Skintebo Gille ligger vackert vid havet på Skintebovägen 201, 427 35 Billdal.

karta skintebo gille

Skintebo Gille 1953: